Menü
A szolgáltatás szabályai

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  1. A jelen szabályzat a hu.lucky2go.com internetes portál és a hozzá tartozó Telefonos Ügyfélszolgálat használatának alapvető szabályait tartalmazza, beleértve a helyfoglalást és a következő termékek és szolgáltatások megvásárlását: repülőjegyek, utazási biztosítások, charterjáratok, vasúti menetjegyek és egyéb szolgáltatások, amelyeket az lucky2go által kínált reklámfelületeket igénybe vevő üzleti partnerek nyújtanak, továbbá a felhasználókhoz a földrajzi elhelyezkedésük szerint eljuttatott tartalmakra vonatkozó szabályokat is felsorolja.
  2. A helyfoglalási rendszer adminisztrátora az lucky2go Spółka z o.o., székhely: Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29, bejegyezve a Katowicei Cégbíróságon bejegyzési szám KRS 0000729174, adószám: 6342928642, REGON 380073970, bejegyzett törzstőke: 5,000.00 PLN teljes összegben befizetve, áruforgalmi és szolgáltatási adóalany, a továbbiakban: lucky2go.
  3. A Helyfoglalási Rendszer és a Telefonos Ügyfélszolgálat (amelyhez a telefonszámok a hu.lucky2go.com portálon megtalálhatóak) használatának feltétele a Szabályzat alább felsorolt összes feltételeinek elfogadása. Az elfogadás egyben szándéknyilatkozat is, amellyel a Felhasználó és az lucky2go között jogi kötelezettségekkel járó kapcsolat jön létre.
  4. A Felhasználó jogosult a jelen Szabályzatot ingyenesen lemásolni, megjelentetni és elmenteni, kivéve a kereskedelmi célú felhasználást.
  5. Minden felhasználó köteles a Helyfoglalási Rendszer igénybevételével kapcsolatos tevékenysége megkezdésétől betartani a jelen Szabályzatot.
  6. A Helyfoglalási Rendszerben elérhető egyes termékek megrendelése és megvásárlása minden alkalommal külön üzletkötésnek minősül, amelyet a Felhasználó kezdeményez az egyes szolgáltatók által megszabott feltételek szerint. Minden termék megvásárlása a Helyfoglalási Rendszerben található, egyes termékekre vonatkozó, személyre szabott feltételek szerint történik.
  7. Tekintettel az egyes Szállítók által meghatározott eltérő feltételekre, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bonyodalmak elkerülése érdekében ajánlatos a tervezett indulás előtt 3 órával megérkezni a repülőtérre.
  8. Szállító díjfeltételeinek megismerése, az adott légitársaságtól vagy a Felhasználó számára szolgáltatást nyújtó jogalanyoktól történő információszerzés, valamint a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása megkövetelheti az angol nyelvű kommunikációt.
 2. DEFINÍCIÓK

  1. A Helyfoglalási Rendszer egy program, amely kiszolgálja a hu.lucky2go.com portálon és a Telefonos Ügyfélszolgálaton elérhető tranzakciós folyamatokat, és lehetővé teszi a Felhasználó számára a következőket:
   1. bel- és külföldi repülőjáratok, kapcsolatok és átszállási lehetőségek megkeresése, tetszés szerinti úticélokkal, valamint a járatok viteldíjának kiszámítását és a repülőjegy megvásárlását,
   2. utazási biztosítás árazása és megvásárlását,
   3. szállodai szolgáltatások megkeresését és megvásárlását bármely városban (bel- és külföldön is), tetszés szerinti időre,
  2. Felhasználó: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet a jogszabály erre feljogosít, aki vagy amely igénybe veszi a Helyfoglalási Rendszert, vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatot.
  3. Fizető: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet a jogszabály erre feljogosít, aki vagy amely igénybe veszi a Helyfoglalási Rendszert vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatot és fizetést teljesít vagy fizetési kötelezettséget vállal.
  4. Telefonos Ügyfélszolgálat: az lucky2go struktúráján belül működő egység, amely felelős a Felhasználó és a Fizető közötti kapcsolatért az lucky2go által kínált szolgáltatások igénybevétele esetén, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
  5. Kiszolgáló: a Felhasználó számára a hu.lucky2go.com portálon keresztül vagy az lucky2go által kiszolgált más partnerek oldalain szolgáltatást nyújtó cég.
  6. Szolgáltató: a Felhasználó számára a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint, a Helyfoglalási Rendszeren át vagy - a szolgáltatás jellegétől függően - közvetlenül szolgáltatást nyújtó alany.
  7. Szállodai szolgáltatások: a nem tartózkodási célú szállásadással kapcsolatos szolgáltatások, amely a Felhasználó utaztatásának kötelezően részét képezik.
  8. Szállító: légi szállítás, mint gazdasági tevékenység folytatására jogosult, erre vonatkozó érvényes engedéllyel (licenc, szerződés) rendelkező alany, amely a jelen Szabályzat szerint szolgáltatást nyújt.
  9. Repülőjegy: a Helyfoglalási rendszer által vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat által kiállított dokumentum, amely feljogosítja a Felhasználót a légi szállítás, mint szolgáltatás igénybevételére.
  10. Utazási feltételek: a helyfoglalás feltételei, amelyek többek között az adott repülőjegy felhasználására, a jegy visszaváltására vagy a szállítható csomagok méretére vonatkoznak.
  11. E-mail-cím/ e-mail – a Felhasználó aktív, helyes elektronikus levelezési címe.
  12. Személyes kérdőív: kitöltendő kérdőív, amely a Felhasználó személyes adatainak továbbítására szolgál. Célja, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára a hu.lucky2go.com portálon elérhető szolgáltatások használatát. Az adatok kezelése és feldolgozása a hu.lucky2go.com portálon olvasható, bizalmas adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint történik.
  13. „Low cost” járatok: meghatározott repülőjáratok, amelyekre a Szabályzat XII. pontja vonatkozik.
  14. Szolgáltatási díj: vissza nem téríthető díj, amelyet a Szolgáltató a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban szed, a nyújtott szolgáltatás jellegétől és fajtájától függően, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.
  15. Fizetőeszköz: személyre szabott eszköz, vagy a Felhasználó és a Szolgáltató közös megegyezésével meghatározott folyamat, amelyet a Felhasználó a fizetési tranzakciót elindító megbízás megadására használ.
  16. Fizetőkártya: fizetőeszköz, amely lehetővé teszi a kifizetésre vonatkozó fizetési megbízás megadását, az átutalás vagy kifizetés elindítását, az erre feljogosított alany közreműködésével.
 3. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A HELYFOGLALÁSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN

  1. A Felhasználó kijelenti, hogy teljes mértékben jogosult a jogi következményekkel vagy jogi kötelezettségekkel járó tevékenységet folytatni.
  2. A Felhasználó vállalja, hogy a Helyfoglalási Rendszert a helyfoglalással kapcsolatos ügyintézésre, repülőjegy vásárlására, helyfoglalás megrendelésére és a Szabályzatban foglalt egyéb szolgáltatások igénybevételére használja, kizárólag a vonatkozó jogszabályok betartásával.
  3. A Felhasználó a helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés során köteles a saját nevét használni és a megrendelt repülőjegyek és/vagy egyéb szolgáltatások árát a saját kártyájával kifizetni. A helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés során idegen vagy hamis név használatát és a megrendelt repülőjegyek és/vagy egyéb szolgáltatások árának idegen vagy hamis kártyával történő fizetését azonnal bejelentjük a megfelelő bűnüldöző szerveknek.
  4. Felhasználónak megfelelő és érvényes dokumentumokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a Foglalási Rendszeren vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül megvásárolt szolgáltatások megvalósítását vagy a szolgáltatások teljesítésének országában való tartózkodását, úgymint érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, szükséges vízumok, amelyek szükségesek lehetnek a nyújtott szolgáltatások körétől függően. Felhasználónak emellett meg kell ismernie a hu.lucky2go.com weboldalon található vízum- és nyelvi feltételekkel kapcsolatos információkat is.
  5. A Felhasználó köteles ellenőrizni a Helyfoglalási Rendszer vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat által közölt adatok valódiságát, beleértve többek között a közegészségüggyel, terrorista fenyegetéssel kapcsolatos vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egészségügyi alkalmassági információkat.
  6. Az lucky2go nem vállal felelősséget a Felhasználó fent említett okmányainak hiányáért, beleértve a célország vagy az átszállási helyszín eléréséhez szükséges beutazási vagy tranzitvízumot, valamint az 5. pontban felsoroltakat is. A Felhasználó minden szükséges információt elérhet a Helyfoglalási Rendszer vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat közvetítésével, a hu.lucky2go.com portálon vagy a Külügyminisztérium honlapján.
  7. A szolgáltatás lefoglalása során a Felhasználó köteles a foglalás időpontjában valós és aktuális adatokat megadni. Az lucky2go nem vállal felelősséget a Felhasználó által a szolgáltatások lefoglalása során megadott információk pontatlanságáért.
 4. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  1. Az lucky2go tájékoztat mindenkit, hogy a keresés eredményének megjelenését követően megjelenhetnek a Helyfoglalási Rendszerben vagy más jegykereső és hasonló szolgáltatásokat nyújtó rendszerekben egyéb ajánlatok is, amelyek hasonló szolgáltatásokat ajánló harmadik felektől származnak, és különböznek a korábban a a Helyfoglalási Rendszer által találtaktól. A keresés eredményének megjelenése, amennyiben az nem követi azonnal a helyfoglalás megerősítése és kifizetése a Helyfoglalási Rendszerben vagy más jegykereső és hasonló szolgáltatásokat nyújtó rendszerekben, nem képez jogalapot az ügyfél számára a közvetített szerződés megkötésére, amely szerződés jegyeladásra vagy más szolgáltatásra vonatkozna a Helyfoglalási Rendszer szolgáltatásait igénybe vevő alanyok vagy ás jegykereső és hasonló szolgáltatásokat nyújtó rendszerek részéről.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  A Felhasználók és Fizetők, valamint a hu.lucky2go.com portált használó egyéb személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatos minden tájékoztatás megtalálható a következő adatvédelmi szabályzatban: https://hu.lucky2go.com/adatvedelmi-iranyelvek

 2. SZÁMLÁZÁS ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSE

  1. A hu.lucky2go.com weboldalon vagy a Call Centeren keresztül vásárolt szolgáltatások esetében a Szállító vagy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Felhasználótól kapott adatok alapján, feltéve, hogy a Felhasználó a foglalási folyamat során jelzi azon kívánságát, hogy megkapja a számlát. A vásárlással és a jelen Feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy elektronikus számlákat kap.
  2. A szolgáltatásról kiállított elektronikus számlákat a Helyfoglalási Rendszerszemélyes kérdőívén feltüntetett, vagy a Telefonos ügyfélszolgálat közvetítésével végzett vásárlás során megadott e-mail címre kézbesítjük.
  3. Az lucky2go által kézbesített elektronikus számlán végzett változtatások a Felhasználó által a személyes kérdőíven megadottak szerint, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történnek.
  4. A Kiszolgálók és Szolgáltatók a számlák kibocsátásával kapcsolatban az lucky2go feltételeitől eltérő egyéb feltételeket is meghatározhatnak.

A FIZETÉS FORMÁI ÉS MÓDJAI

 1. A FIZETÉS FORMÁI ÉS MÓDJAI

  1. A felhasználó, amennyiben az lucky2go Helyfoglalási Rendszere ezt számára elérhetővé teszi, a következő fizetési formákat választhatja a hu.lucky2go.com portál vagy a Telefonos ügyfélszolgálat segítségével:
   1. fizetési tranzakció elvégzése bankkártya vagy más hasonló fizetőeszköz segítségével,
   2. internetes banki átutalás
   3. bankszámláról történő pénzátutalás,
   4. helyi pénzintézet útján történő befizetés, amelyet az lucky2go a Helyfoglalási Rendszerben ajánl fel, a helyi pénzintézet feltételei szerint,
   5. más, speciális fizetési mód, amely elfogadott abban az országban, ahol a Helyfoglalási rendszer közvetítésével a tranzakció létrejön. A folyamat részletes leírása az adott szolgáltatás ügyintézése során elolvasható.
  2. A Felhasználás által előnyben részesített fizetési forma kiválasztása Helyfoglalási rendszer személyes kérdőívének kitöltésekor történik, vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül tett kijelentés alapján, miközben:
   1. a pénzeszközök átutalása arra a bankszámlára történjen, amely a kiválasztott szolgáltatás lefoglalását visszaigazoló e-mailben olvasható,
   2. az átutaláson és a fizetési megbízáson minden esetben fel kell tüntetni a helyfoglalási Rendszerben megjelölt Felhasználó vezeték- és keresztnevét tartalmazó információt, valamint az adott szolgáltatás azonosítószámát, pl. a helyfoglalás azonosítóját.
   Repülőjegyek esetében a következőkre hívjuk fel a figyelmet:
   1. a fizetési számláról történő pénzeszköz-átutalással történő fizetés csak akkor lehetséges, amennyiben a hu.lucky2go.com weboldalon előzetesen, legalább 2 munkanappal az indulás előtt megtörténik a jegy(ek) foglalása, amennyiben ezt a fizetési módot az lucky2go biztosítja. Amennyiben a fizetés módjaként a fizetési számláról történő pénzeszköz-átutalást választja, úgy Felhasználó köteles az átutalást azonnal elvégezni, miután fenntartotta az lucky2go részére a lefoglalt repülőjegyért fizetendő összeget. Az lucky2go bankszámlára történő fizetés késedelmes átvétele esetén a légitársaság megváltoztathatja a foglalási feltételeket.
   2. a bankszámláról történő pénzátutalással vagy internetes banki átutalással fizetett repülőjegyeket az lucky2go azon a napon állítja ki, amelyen a Felhasználó által vásárolt repülőjegy ára a feltüntetett bankszámlán jóváírásra kerül, ha a jóváírás 20:00 óra előtt bekövetkezik. Kivételt képeznek a Helyfoglalási Rendszer holnapján feltüntetett munkaszüneti napok, amelyeken a jóváírás a következő munkanapon történik, a szállítóknál alkalmazott feltételek szerint.
   3. a „Low cost” repülőjegyek vételárát online vásárlás esetén bankkártyával vagy hasonló fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni, vagy a Felhasználó bankszámlájáról történő banki átutalással, ha az erre a szolgáltatásra vonatkozó megrendelés a helyfoglalási adatlapon vagy a Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül megtörtént.
   Szállodai szolgáltatások esetén a következőkre hívjuk fel a figyelmet:
   1. a szállodai szolgáltatás ára közvetlenül a Kiszolgálónak fizetendő, mégpedig úgy, hogy az jóváírásra kerüljön a Felhasználó helyszínre érkezése előtt, amiért a teljes felelősség a felhasználót terheli.
   2. a kiszolgáló által közvetített szállodai szolgáltatás ára a Felhasználó helyszínre érkezése előtt fizetendő, ahol a fenti 1. pontban felsorolt fizetési formákat elfogadják.

  3. a bankkártya vagy hasonló fizetőeszköz útján történő fizetés biztonságos tranzakció, és a következőképpen valósulhat meg:
   1. a Felhasználó a Helyfoglalási rendszerben VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express vagy más, az lucky2go által kijelölt és a Felhasználóval egyeztetett fizetőeszköz segítségével vásárolhat, a Helyfoglalási rendszerben megjelölt vagy a Telefonos Ügyfélszolgálattal egyeztetett feltételek szerint.
   2. amennyiben a bankkártya útján történő fizetést választja, a Felhasználó köteles kitölteni a Helyfoglalási Rendszer személyes adatlapján az általa használt bankkártyára vonatkozó adatsort.
   3. a helyfoglalás bejelentése után a bankkártyáról a Helyfoglalási rendszer telefonvonalon, automatikusan leemeli a vásárolt szolgáltatások árát.
   4. helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés és repülőjegyek vételárának fizetése esetén a kártya terhelése két tranzakció során történik meg, a jegy nettó vételárát a repülőtéri illetékekkel együtt a légitársaság emeli le, a szolgáltatás árának összegét pedig a szolgáltató, azonban egyes esetekben mindez megvalósulhat egy tranzakcióval is.
   5. helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés és szállodai szolgáltatások árának fizetése esetén a kártya terhelése és a jóváírás után a rendszer üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amelyben visszaigazolja a szállodai szolgáltatás kifizetését. Ez az igazolás szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez.
  4. a Felhasználó által az lucky2go Helyfoglalási rendszerében vagy telefonos ügyfélszolgálatán igénybe vett, a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás kifizetése során a tranzakció abban a pénznemben kerül végrehajtásra, amelyben a repülőjegyek és szállodai szolgáltatások árait feltüntettük.

REPÜLŐJEGYEK

 1. REPÜLŐJEGYEK

  1. Az IATA (International Air Transport Association) által akkreditált légitársaságok ajánlatait a Felhasználó felé közvetítve, az lucky2go e légitársaságok ügynökeként lép fel, a Helyfoglalási rendszerben más szolgáltatásokat kínáló partnerek esetében pedig a hu.lucky2go.com portál adminisztrátoraként. A Felhasználó felé légiforgalmi szolgáltatásokat kínáló partnerek, akik felelősséggel tartoznak az utazás elmaradása vagy nem megfelelő megvalósítása esetén, az IATA rendszerben akkreditált konkrét légitársaságok, amelyek a nevében és hasznára működik a Szolgáltató, és amelyek nevét feltüntetjük a helyfoglalási folyamat közben, valamint a Felhasználónak kézbesített repülőjegyen is.
  2. A „Low cost”társaságok esetében, a Szolgáltató közvetítőként lép fel, amennyiben tényszerűen megvalósítja a jegy eladását és kézbesítését, szigorúan a Felhasználó által megadott adatok alapján és az ő nevében, a Helyfoglalási Rendszer vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat közreműködésével. A szolgáltatás megvalósítása, valamint az esetleges reklamáció intézése e szállítók feltételei szerint történi, amelyek a helyfoglalás folyamata során megtekinthetőek.
  3. A turistacsoportoknak szervezett charterjáratok esetében az lucky2go ügynökként lép fel és ismerteti az utazást szervező partner által megadott feltételeket. Az utazás meghiúsulása vagy nem megfelelő megvalósulása esetén a felelősség a szervezőt terheli.
  4. Az utazások esetében a szerződéses felek a következőek: az ajánlatban szereplő, konkrétan megnevezett Szolgáltató, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtja, valamint a Felhasználó. A hu.lucky2go.com portál közvetítésével kötött szerződések, amelyekről eddig szó volt, a Szolgáltatók általános szerződési feltételei szerint valósulnak meg, amelyek a Helyfoglalási rendszerben megismerhetőek. E szolgáltatókkal köt szerződést a Felhasználó.
  5. A Felhasználó úgy kérhet helyfoglalást, hogy kiválasztja a Helyfoglalási Rendszer által felkínált légiforgalmi lehetőségek egyikét, valamint beírja a személyes adatlapba az összes szükséges adatot, amelyek kezeléséről a Szabályzat V. pontja rendelkezik.
  6. A megrendelés visszaigazolása és az ár változása:
   1. a Felhasználó a megadott e-mail címen megkapja a helyfoglalás visszaigazolását, amely a helyfoglalás azonosító számán kívül tartalmazza a kiválasztott járat adatait, a teljes árat és a fizetési módot. A repülőjegy ára tartalmazza többek között: a Szállító nettó viteldíját, a repülőtéri költségeket, adókat, a jegy kiállításáért járó, vissza nem téríthető szolgáltatási díjat, kiegészítő költségeket, mint pl. a helyfoglalási Rendszerben a tranzakció összegzésekor feltüntetett egyéb szolgáltatásokat, amelyekre az utazás során sor kerül.
   2. a helyfoglalás ideiglenes jellege miatt a jegy árára nincs garancia, amíg a Szolgáltató jóvá nem írja a befizetett összeget.
   3. a Felhasználó köteles a fizetés végrehajtása előtt ellenőrizni a visszaigazolásban szereplő összes adat valódiságát, valamint a fizetési határidőt, hogy a jegyet a Helyfoglalási Rendszerben feltüntetett áron vehesse meg.
  7. A repülőjegy megvásárlása
   1. A repülőjegy megvásárlása előtt a Felhasználó köteles megismerni és elfogadni a jelen Szabályzatot, valamint a helyfoglalás feltételeit, a Helyfoglalási rendszerben elérhető repülőjáratok viteldíjainak feltételeit. A repülőjegy kiállításával kapcsolatos tevékenységéért a Szolgáltató vissza nem térítendő szolgáltatási díjat számol fel, a helyfoglalási folyamat során ismertetett összegben.
   2. A Felhasználó a helyfoglalást a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével végezheti el, a pillanatnyi elérhetőségtől, az ártól és a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatnál megismert szolgáltatás igénybe vehetőségétől függően.
   3. A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kapcsolatba lépjen a Felhasználóval az adatok ellenőrzése és a helyfoglalás feltételeinek visszaigazolása céljából. Amennyiben a Felhasználóval nem sikerül kapcsolatba lépnie, a Szolgáltató a helyfoglalást a Felhasználó által megadott adatok alapján végzi el. A szolgáltató az ilyen Helyfoglalást abban az esetben végzi el, ha a Felhasználó már befizette legalább a jegy árát, kiegészítve a felhasználó által a helyfoglalás során megrendelt egyéb szolgáltatások árával, valamint a szolgáltatási díjjal.
   4. A Felhasználó által megrendelt egyéb szolgáltatások, amelyeket a helyfoglalásnak tartalmaznia kell (pl. speciális étkezés, törzsutas-program pontjainak elszámolása, állat szállítása, túlméretes csomag, gondozást igénylő utas, mozgássérültnek nyújtandó segítség, kísérő nélküli gyermek, csecsemőnek fekvőhely stb.) a Telefonos Ügyfélszolgálaton vagy az lucky2go által megadott e-mail címen bejelentendőek, hogy megvalósíthatóságukat ellenőrizhessük.
   5. A szolgáltató fenntartja a lehetőséget, hogy kiállítsa a jegyet abban az esetben, ha a Felhasználó által kiválasztott viteldíj nem fedezi a szolgáltatást az értékesítés feltételeinek értelmében az adott ajánlatnál, vagy más, megalapozott akadály merül fel a szállítók közötti szerződésekben, amelyek befolyásolására a Szolgáltatónak nincs hatásköre.
  8. A repülőjegyek vásárlásával kapcsolatos fizetési formák a Szabályzat VII. pontja szerint kerülnek megvalósításra.
  9. A Felhasználó repülőjegyét a szolgáltató elektronikus formában állítja ki.
  10. A hu.lucky2go.com portálon vásárolt elektronikus repülőjegyet a Helyfoglalási rendszerben megadott vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton a vásárlás során közölt e-mail címre küldjük el.
  11. A helyfoglalás lemondása a Szállító hibájából:
   1. Az lucky2go nem felelős a Helyfoglalási Rendszer Felhasználóinak helyfoglalásaiban a légitársaságok által végzett lemondásokért vagy módosításokért.
   2. A járatok elmaradása, változtatása vagy késése esetén a kártérítési igénnyel közvetlenül a szállítóhoz kell fordulni. A légitársaságok ebben az esetben a Varsói Konvenció és a Montreali Konvenció feltételei szerint tehetők felelőssé a történtekért.
  12. A repülőjegy visszaváltása:
   1. A fizetőnek joga van visszaváltani a www.lucky2go portálon vásárolt repülőjegyet, amennyiben a közvetlenül a légitársaság által meghatározott díjszabás erre lehetőséget nyújt. A repülőjegy visszaváltása esetén lemondási díj kerülhet felszámításra, amelynek mértékét a szállítók szabályzata tartalmazza.
   2. Ha a repülőjegy díjszabásánál figyelembe vették a repülőjegy visszatérítésének lehetőségét, a Fizető személy telefonon felveheti a kapcsolatot a Call Centerrel a jegy visszatérítéséért, vagy saját maga kérhet visszatérítést a Fuvarozótól.
   3. A használt fizetési formától függően, a Szállítótól a Felhasználónak a visszaváltott repülőjegyért járó összeget közvetlenül a Fizető bankszámlájára vagy kártyájára utalják, a Szolgáltatónak befizetett összeg beérkezésétől számított 7 napon belül. A visszatérítés időpontjának az a nap számít, amelyen a visszatérítés összege leemelésre került a Szolgáltató bankszámlájáról.
  13. A helyfoglalás változtatása / módosítása, kiegészítő szolgáltatások
   1. A Felhasználó saját maga változtat a foglaláson közvetlenül a Fuvarozónál a Call Center segítségével vagy a hu.lucky2go.com weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ha az indulás időpontjáig kevesebb mint 48 óra van hátra, a foglalás módosítása a Call Centeren keresztül vagy közvetlenül a Fuvarozónál lehetséges.
   2. A repülőjegy módosítása, amennyiben van rá lehetőség, a Szállító által meghatározott költséggel és módon történhet. A repülőjegy módosításának teljes díja a következőket tartalmazza:
    1. módosítás / kiegészítő szolgáltatás alapdíja (jegymódosítás díja, amelyet a légitársaság szabályzata díjtáblázat formájában tartalmaz, valamint a vissza nem térítendő szolgáltatási díj a módosítás / kiegészítő szolgáltatás megrendelése miatt)
    2. díjszabásból adódó különbözet (a jegy eredeti ára és a módosítás során létrejött új ár közötti különbség)
    3. adók és illetékek különbözete (esetleges eltérés az eredeti jegy adótartalma, valamint a módosítás során keletkezett új adó- és illetéktartalom között)
   3. A helyfoglalás módosítását a Helyfoglalási Rendszerben a Szolgáltató végzi el, a megvásárolt jegyen végrehajtott módosítások és kiegészítő szolgáltatások díjtáblázata szerint.
    A megvásárolt jegyen végrehajtott módosítások és kiegészítő szolgáltatások díjtáblázata (HUF-ban feltüntetett értékek)
    Módosítás díj személyenként
    A jegy módosítása (időpont, útvonal, utas nevének változtatása) 10300
    A jegy lemondása vagy visszaváltása 10300
    Több vagy speciális csomag szállítása 4210
    Segítség kísérő nélküli gyermek számára 4210
    Saját hely kiválasztása a repülőgépen 4210
    Speciális étrend megrendelése 4210
    Állat szállítása 4210
    Elsőbbség a beszállásnál 4210
    A légitársaság által nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatás 4210
    Online check-in / segítség a beszállásnál 4210
   4. A Felhasználó kifizetheti a repülőjegy módosításának díját a Szabályzat VII. pontjában felsoroltak szerint. Bankkártyával történő fizetés a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges. Bankszámláról történő átutalás esetén a Felhasználó e-mailen visszaigazolást kap, amely tartalmazza a helyfoglalás részleteit (helyfoglalás azonosítószáma, utasok adatai, útvonal részletei és információ a kiegészítő szolgáltatásokról, díjszabások), a fizetéshez szükséges adatokat, a változás összegét).
   5. Egyes akciós díjszabások, amelyek a Helyfoglalási rendszerben elérhetőek, szigorú feltételekhez kötik a jegy foglalását és kiállítását. Különösen érvényes ez azokra a jegyekre, amelyeket legalább 3, 7 vagy 14 nappal az utazás előtt kell lefoglalni és megvásárolni. E feltételek be nem tartása hatással lehet a repülőjegy árára. Az lucky2go fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Felhasználó helyfoglalását, amelyet pontosan az utazás előtt három, hét vagy tizennégy nappal jegyzett be, amennyiben a felhasználó átlépte a Szállító djszabásában meghatározott limitet, a saját maga által meghatározott feltételek szerint. A légitársaság kérheti a repülőjegy korábbi kiállítását. Ebben az esetben a Felhasználó e-mailt kap tőlünk, amely tartalmazza az új fizetési határidőt.
  14. A repülőjegy-foglalási folyamat során a Felhasználót tájékoztatni lehet arról, hogy egy adott repülőjegy kiválasztásával köteles lesz figyelemmel kísérni az esetleges repülési menetrend-változásokat közvetlenül a Fuvarozónál. Ez azt jelenti, hogy az lucky2go semmilyen változásról sem tájékoztatja a Felhasználót, így a Felhasználónak magának kell figyelnie a változásokat, és ennek megfelelően kell reagálnia azokra. Ha a Fuvarozó elmulasztja a Felhasználó számára a foglalásával kapcsolatos lényeges információk átadását, amelyek lehetetlenné tennék a szolgáltatás teljesítését, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az lucky2go-jal annak érdekében, hogy meghatározzák a foglalás állapotát és a foglalás szükséges módosításainak lehetőségét.
 2. lucky links (+2go Shield) SZOLGÁLTATÁS

  1. Általános rendelkezések
   1. A Foglalási Rendszer Felhasználói számára elérhető „lucky links” járat egy vagy több légitársaság minimum napi két olyan járatát jelenti, átszállással vagy átszállásokkal, amelyekre külön jegy váltandó. Ilyen esetben a külön jegy által lefedett rész a szervezett utazáson belül más szolgáltatáshoz nem kapcsolódó, önálló szolgáltatásként kezelendő, ezért annak nincs jelentősége, hogy a különálló jegyek egy vagy akár több („lucky links”) légitársaság szolgáltatásaira is szólnak. A Foglalási Rendszer segítségével a lucky links szolgáltatások keretein belül talált járatkombinációkat a továbbiakban „Útnak” nevezzük.
   2. lucky links jegyek vásárlása egynél több repülőjegy megvásárlását jelenti, átszállással vagy átszállásokkal, a járatokra a Felhasználó egy vagy több légitársaságnál külön jegyeket vásárol a Foglalási Rendszer egyetlen tranzakciós folyamata során. Az adott Útra megvásárolt jegyek nem egy olyan összesített repülőjegyet jelentek, amely magába foglalná az Úthoz tartozó járatokat.
   3. Tekintettel arra, hogy egy Út során a lucky links szolgáltatás egy vagy több légitársaság külön repülőjegyei által valósul meg, a Felhasználó kötelessége az Út teljes egészére ellenőrizni a poggyászkezelési szabályokat az Utazás minden egyes részére, továbbá köteles ellenőrizni azt is, hogy milyen iratok jogosítják fel a szolgáltatások igénybevételére, beleértve a beutazásra jogosító vagy tranzit vízumot, amelyek elengedhetetlenek a lucky links szolgáltatás teljesítési országába való belépéshez, vagy ahol Felhasználó átszáll.
   4. Mivel Felhasználó a lucky links keretében külön repülőjegyeket vásárol az egyes járatokra, tekintettel az egyes járatok közötti átszállási idő esetleges rövidségére (a Felhasználó által megadott keresési paraméterek és a Foglalási Rendszerben elérhető járatok függvényében), fennáll annak a kockázata, hogy lekési a következő járatot vagy járatokat az Útja során előforduló járattörlés, késés vagy a járat időpontjának megváltoztatása miatt.
   5. A lucky links elérhetősége függ az egyes Légitársaságok járataira szóló jegyek elérhetőségétől és a Felhasználó által a Foglalási Rendszerben önállóan megadott kritériumoktól.
   6. Abban az esetben, ha a keresési találatoknál információ jelenik meg lucky links ajánlatról, a jegy megvásárlását követően az Út során a megvásárolt jegyek alapján, minden utasra plusz költségek nélkül kiterjed az lucky2go („2go Shield”) védelme, ami azt jelenti, hogy az Út keretében történt jegyek megvásárlását követően a Felhasználó lucky2go segítségben részesül az alábbi szabályok szerint:
  2. Az 2go Shield igénybevételének alapjai
   1. Felhasználó igénybe veheti az 2go Shield szolgáltatást, ha az Út során az egyik járatát törölték, késik, vagy megváltozik a járat időpontja, aminek következtében Felhasználó a tervezett átszállást az Út során nem tudja végrehajtani, vagy nem jut el úticéljába.
   2. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy minimum egy lucky links járatot töröltek, késik, vagy megváltozik a járat időpontja, és emiatt az Út teljesíthetetlen, az alábbi feltételek szerint értesítenie kell az lucky2go-t arról, hogy Útja során nem tud felszállni a következő járatra, és hogy mik ennek az okai,:
    1. amennyiben Felhasználó több, mint 48 órával az Út tervezett megkezdése előtt tudomást szerez arról, hogy minimum egy lucky links járatát törölték, késik a járat, vagy megváltozott az időpontja, és ezáltal az Útja nem teljesíthető, csak abban az esetben veheti igénybe az 2go Shieldet, ha telefonon vagy a megadott e-mail címen haladéktalanul (az adott információról való értesüléstől számított 12 órán belül) tájékoztatja az lucky2got.
    2. Amennyiben Felhasználó kevesebb mint 48 órával az Út tervezett megkezdése előtt értesül arról, hogy legalább az egyik lucky links járatát törölték, késik a járat, vagy megváltozott az időpontja, és ezáltal az Útja nem teljesíthető, kizárólag abban az esetben veheti igénybe az 2go Shieldet, ha telefonon vagy a megadott e-mail címen haladéktalanul (az adott információról való értesüléstől számított 1 órán belül) tájékoztatja az lucky2got.
   3. Az lucky2go fent megadott határidőkön belül történő értesítésének elmulasztása esetén az Útra nem érvényes az 2go Shield.
   4. Felhasználói bejelentések fogadása heti 7 nap a nap 24 órájában történik, kizárólag az erre a célra létesített, az lucky2go weboldal „lucky links” oldalán található +48 32 728 30 16 telefonszámon vagy a luckylinks@lucky2go.com e-mail címen. A Felhasználói ügyfélszolgálat angol és lengyel nyelven érhető el.
   5. Az 2go Shield kizárólag akkor jár a Felhasználónak, ha minden tőle elvárhatót megtett azért, hogy az Út minden további járatát elérje még akkor is, ha minimum egy lucky links járatot töröltek, késik, vagy megváltozott az időpontja, és emiatt az Út teljesíthetetlen, illetve amennyiben Felhasználó nem módosította az Út megtételéhez szükséges iratait az lucky2go tudta nélkül.
   6. Az 2go Shield keretében a jogosult felek fenntartják a repülőgépek indulási és érkezési idő ellenőrzésének és megállapításának lehetőségét, valamint a járatok közötti átszállásra rendelkezésre álló idő ellenőrzésének lehetőségét az lucky2go tevékenysége során használt rendszerek alapján, illetve a GDS foglalási rendszer és a www.flightstats.com oldal adatai alapján.
  3. Az 2go Shield keretében a Felhasználót megillető segítségnyújtás területei:
   1. Miután az 2go Shield igénybevételére jogosult Felhasználó jelezte, hogy minimum egy lucky links járatot töröltek, késik, vagy megváltozott az időpontja, és ezáltal az Út nem teljesíthető, vagy amennyiben az lucky2go közvetlenül tájékoztatja Felhasználót, a Felhasználó tájékoztatást kap a rendelkezésre álló repülőjárat alternatívákról, hogy eljuthasson Úticéljába (a továbbiakban „Alternatív Járatok”).
   2. Amennyiben Felhasználó minimum egy lucky links járat törlése, késése vagy időpont változása miatt késte le a csatlakozást, és ezáltal az Út nem teljesíthető, Felhasználó választhat:
    1. Alternatív Járatot az 2go Shield védelem keretein belül bemutatott járatok közül azzal a feltétellel, hogy az lucky2go által bemutatott Alternatív Járatok jegyára nem magasabb az Út lekésett járatára megvásárolt jegyek reális áránál („Limit”). Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az út Alternatív Járattal történő megtételét, elveszti az 2go Shieldhez való jogot
    2. amennyiben a fel nem használt repülőjegy eredeti ára és az Alternatív Járat repülőjegy ára közötti, a megállapított limithez képest aránytalan különbség miatt Alternatív Járattal az Út megtételére nincs lehetőség, az lucky2go minden Felhasználónak egyedi megállapodást ajánl fel, a megállapodás minden esetben tartalmazza az lucky2go arányos hozzájárulását a felmerülő költségekhez kölcsönösen megegyezett közlekedési eszközzel, amivel az Út megtehető
    3. amennyiben az lucky2go nem tud a védelem keretein belül a Limitnek megfelelő Alternatív Járatot felajánlani, Felhasználónak jogában áll az Út meg nem tett részeire vonatkozó költségeket visszaigényelni egy Alternatív Járat költségeinek fedezése helyett. A lucky links visszatérítési értéke függ a Felhasználó által bemutatott bizonyítékoktól, amelyek igazolják, hogy minimum 1 lucky links járat törölve lett, késett, vagy megváltozott az időpontja, ami azt eredményezte, hogy az Út nem volt teljesíthető – ezek alapján születik döntés a visszatérítés lehetőségéről.
   3. Amennyiben minimum 1 lucky links járat törlése, késése, vagy időpont módosítása 8 órát meghaladó késést eredményez, hosszabb az eredetileg tervezett Útidőnél, illetve részben vagy teljes egészében éjszakára esik (22:00-06:00 óra közé annak az időzónának az ideje szerint, ahol a szünetre sor került), és Felhasználó igénybe vette az Alternatív Járatot, a Felhasználó jogosult:
    1. az lucky2go közvetítésével egy éjszakát szállodában tölteni, vagy amennyiben az lucky2go nem tud szállást biztosítani, a Felhasználó által személyesen foglalt szállás költségének visszatérítésére 100 EUR / fő értékig a szállodától kapott, fizetést és a szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentumok bemutatásával
    2. az útiköltség visszatérítésére (szabály szerint 4 fővel 1 taxiban) a szálloda és a reptér közötti út megtételére 50 EUR összegben a fizetést és az út megtételét igazoló dokumentumok bemutatásával
    3. étkezési költségek visszatérítésére 25 EUR / fő összegben az étel kifizetését igazoló dokumentumok bemutatásával.
   4. Kivételes esetekben, ha a Felhasználónak nincs módjában jelezni az lucky2go felé, hogy minimum egy lucky links járatot töröltek, késik, vagy megváltozott az időpontja, jogosult saját költségén jegyet venni az Út megtételére, azonban az lucky2go a Felhasználó által átadott bizonyítékok alapján, melyek igazolják, hogy nem állt módjában értesíteni az lucky2got, valamint az adott jegyek megvásárlását igazoló dokumentum alapján a fel nem használt repülőjegy eredeti árának a kétszereséig vállal visszatérítést. Azt, hogy a kivételes eseteket érintő kapcsolatfelvétel lehetséges volt-e, a rendelkezésre álló adatok alapján minden esetben megvizsgálja az lucky2go, és ez alapján hoz döntést a visszatérítésről.
   5. A 4. bekezdés alapján megállapított visszatérítések az eredeti fizetési móddal megegyező fizetési mód alkalmazásával számítva történnek, legkésőbb 30 nappal azután, hogy az lucky2go átveszi a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a kapcsolatfelvétel nem volt lehetséges
   6. Felhasználó által viselt és dokumentált bármely költségek visszatérítése azzal a fizetési móddal történik, amelyet a Felhasználó a foglalás során választott. Amennyiben Felhasználó számára a légitársaságok teljesítenek visszatérítést a Foglalási Rendszerben megadott bankszámlára, az 2go Shield keretében meghatározott visszatérítés értéke csökkenni fog azzal az összeggel, amit Felhasználó közvetlenül kapott vissza a légitársaságoktól az 2go Shield teljesítésének egyes szakaszaiban, maximum a lucky links értékéig.
   7. Az 2go Shield nem foglal magában további költségeket, amelyek minimum egy lucky links járat késéséből, törléséből vagy időpont változásából erednek, és amelyekről Felhasználó döntött Alternatív Járat keretében, különös tekintettel a fent leírtaknak nem megfelelő utazási és étkezési költségekre
   8. Az 2go Shield igénybevétele érdekében előfordulhat, hogy Felhasználó köteles az lucky2go tanácsadója által meghatározott műveleteket elvégezni, pl. egy megadott pultnál jelentkezni a repülőtéren a fel nem használt repülőjegy cseréjével kapcsolatos formalitások elvégzése és az Út folytatása érdekében. A meghatározott műveletek nemteljesítése kizárja az 2go Shield védelem igénybevételét.
   9. Az 2go Shield nem vállalja olyan átszállások biztosítását, amelyek egy repülőjegy megvásárlásával garantáltak. Ilyen jegyek esetén a légitársaságok viselnek teljes körű felelősséget az átszállással kapcsolatban felmerülő valamennyi problémáért. Ilyen esetekben Felhasználó kötelessége az adott Út során szolgáltató Légitársasággal vagy légitársaságokkal közvetlenül felvenni a kapcsolatot. Ne feledjük, hogy az egyes Légitársaságok díjszabásai eltérő rendelkezéseket és teljesítési feltételeket tartalmazhatnak, ezekről Felhasználó kötelessége tájékozódni minden egyes alkalommal. Az lucky2go nem vállal felelősséget olyan hátrányokért, amelyek Felhasználót az adott Légitársaság díjszabási feltételeinek a nemteljesítéséből eredően érik.
   10. Az 2go Shield védelem nem érvényes azokra az esetekre, amikor a jelen Szabályzatban meghatározott alternatív járatot vagy egyéb szolgáltatást (pl. közlekedést, ételt) a légitársaság vagy a repülőtér biztosította, vagy amennyiben a légitársaság vagy a repülőtér volt felelős ezeknek a Felhasználó számára történő biztosításáért.
   11. Olyan okokból történő poggyászvesztés, amelyekért az lucky2go nem felel, nem hiúsítja meg az Út megtételét, és nem jogosít fel az 2go Shield igénybevételére.
   12. Amennyiben Felhasználó önállóan vesz/cserél jegyet 2go Shield védelemmel ellátott Út során – a II. bekezdés 4. pontjában meghatározott esetek kivételével –, elveszti az 2go Shield védelemhez való jogosultságát.
   13. Az 2go Shield nem érvényes olyan esetben, amikor minimum egy lucky links járat törlését, késését vagy időpont módosítását a dolgozók vagy bármely, a repülőjáratokat kiszolgáló személyzet sztrájkja okozza, továbbá légitársaság csődje esetén, vis maior esetén, helyi vagy nemzetközi háborús helyzetek közvetlen hatásaiból bekövetkezett események esetén, valamint terrorcselekmények esetén.
   14. A 2go Shield nem alkalmazható, ha a Fuvarozó a repülőjáratok tömeges törlését hajtja végre, azonban a tömeges törlés jelensége akkor fordul elő, amikor a Fuvarozó a tervezett menetrendből egy napon belül legalább 5 járatot töröl vagy készül törölni.
   15. Felhasználó az Út befejezése után nem jogosult az 2go Shield igénybevételére.
   16. Az 2go Shield igénybevétele érdekében Felhasználó köteles az lucky2go szolgáltatóval együttműködni, különös tekintettel azokra a dokumentumokra és információkra, amelyeket a tanácsadók kérnek Felhasználótól az Út bármely szakaszában vagy az Út megtétele után.
 3. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

  1. A Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatások esetén a Felhasználók kiegészítő szolgáltatásokat foglalhatnak le, amelyek díjai megtekinthetőek az ügyintézés során a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat közreműködésével.
  2. A felhasználó által kiválasztott és kifizetett mindegyik szolgáltatás, amely a jelen pontban szerepel és ugyanakkor elérhető a Helyfoglalási Rendszerben, szerves részét képezi a szolgáltatásnak, amelyhez a kiegészítő szolgáltatásokat megrendelte.
  3. Az lucky2go szolgáltatáscsomag (a továbbiakban: „Szolgáltatáscsomag”) egy nem visszatéríthető tranzakciós átalánydíj, amely fedezi a repülőjegyen végrehajtandó egy vagy több módosítást, amely annak szerves részét képezi, és a Telefonos Ügyfélszolgálaton hajtható végre, a Helyfoglalási Rendszerben leírtak szerint. A Szolgáltatáscsomag megvásárlása esetén a Felhasználó mentesül a tranzakciós díj alól, amelyet az lucky2go fizettet a Tranzakciós táblázatban foglaltak szerint, amely táblázat a megvásárolt jegyen végrehajtott módosítások díjait tartalmazza. Abban az esetben, ha a légitársaság a díjszabási feltételeinek megfelelően díjat fizettet a módosítás / visszaváltás / speciális szolgáltatások esetén, a Felhasználó köteles azt kifizetni a légitársaság díjszabása szerint.
  4. Az online check-in egy kiegészítő, fizetett és vissza nem térítendő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a beszállást bizonyos légitársaságoknál, megvásárolt repülőjegy esetén, elektronikus rendszerben, ha a helyfoglalási folyamat során erre lehetőség nyílt. Az online check-in esetén az elektronikus beszállókártyát elküldjük a Felhasználó által megadott e-mail címre a beszállást reálisan lehetővé tevő időzítéssel. Egyes légitársaságok a beszállás előtt kérhetnek a Felhasználótól kiegészítő adatokat, amelyek nem szerepeltek a helyfoglalási folyamat során. A felhasználó köteles megadni a kapcsolattartáshoz szükséges aktuális adatait, pl. e-mail cm vagy telefonszám, hogy kapcsolatba lépjünk vele, különösen közvetlenül az indulás előtt. Az adatok visszatartása, az online check-in adatok megadása később, mint 48 órával az indulás előtt, nem érvényes vagy nem teljes adatok közlése, az lucky2go-tól érkező telefonhívás nem fogadása esetén az online check-in meghiúsulhat, ami a Felhasználó számára a légitársaság által meghatározott költségekkel járhat, vagy lehetetlenné teheti az utazás megvalósulását. Amennyiben a Felhasználó saját maga változtatja meg a foglalást közvetlenül a Fuvarozónál, az online utasfelvételi szolgáltatást már megvéve, köteles haladéktalanul tájékoztatni az lucky2go-t a végrehajtott változtatásokról. Ha nem adja meg ezeket az információkat, az lucky2go nem lesz képes hatékonyan teljesíteni az online utasfelvételi szolgáltatást. A fentiekre figyelemmel az lucky2go nem vállal felelősséget az online utasfelvételi szolgáltatás nem megfelelő teljesítéséért, beleértve a költségeket és az ebből fakadó következményeket.
  5. Abban az esetben, ha a járatot törlik, vagy az késik, a felhasználó utazási adatainak elemzésekor az lucky2go közli egy, a kártérítési ügyekben közreműködő partnere elérhetőségét: AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000, ahol a Felhasználó jóváhagyásával a folyamatot elkezdik. Ugyanakkor, az Európai Parlament és az Európa Tanács 261/2004 sz. rendeletének megfelelően, az lucky2go felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználó jogosult kártérítési igénnyel fordulni közvetlenül a légitársasághoz, hogy megfelelő esetben teljes kártérítésben részesüljön, amelyhez joga lehet.
  6. Az AirHelp+ - egy fizettett, nem visszatéríthető kiegészítő szolgáltatás, amely Felhasználó számára elérhető a Foglalási Rendszeren vagy a Telefonos Szolgáltató Központon keresztül történő foglalás igénybevétele során, és amely támogatást biztosít 600€ összeghatárig késleltetett, törölt, illetve túlfoglalt járat esetén, valamint visszatérítést 6000€ összeghatárig váratlan kiadások esetén késleltetett járat (hotel, taxi, repülőjegy, étkezés) kapcsán, a szolgáltató, azaz AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000 (részletesen: https://www.airhelp.com/en/terms/) által megadott feltételek szerint.
 4. AZ IATA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

  Az IATA általános szállítási szabályzata
 5. A SZABÁLYZATHOZ CSATLAKOZOTT LÉGITÁRSASÁGOK LISTÁJA

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

SZÁLLODAI SZOBAFOGLALÁS

 1. SZÁLLODAI SZOBAFOGLALÁS

  1. A hotelfoglalási rendszer ügyintézője az eSky.pl SA, amelynek székhelye Katowice (40-265), Murckowska utca 14A alatt található, és amely a Katowice-Wschód Kerületi Bíróság által vezetett vállalkozói nyilvántartásában szerepel, az Országos Bírósági Nyilvántartás 8. kereskedelmi részlegében Katowicében, KRS 0000383663 szám alatt, HÉA-azonosítószám: 9481987199, REGON 670140736, teljes mértékben befizetett 1 019 525,60 PLN alaptőke, a továbbiakban: lucky2go.
  2. Az eSky a hotelszolgáltatók ajánlatát a www.lucky2go.com weboldalon és a Call Centeren keresztül nyújtja.
  3. A hotelszolgáltatási megállapodásokban vagy a foglalási rendszeren keresztül kötött egyéb kapcsolódó megállapodásokban részes Fél minden esetben a Felhasználó, valamint a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtó részletezett és meghatározott Szolgáltató.

BIZTOSÍTÁSOK

 1. BIZTOSÍTÁSOK

  1. A felhasználó által a foglalási rendszeren vagy a call centeren keresztül történő foglaláskor választott szolgáltatástól függően a felhasználó által megjelölt és kiválasztott biztosítási termék biztosítója:
   • az ALL RISK útlemondási biztosítás, a külföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás, a külföldi utakra vonatkozó PLUS utasbiztosítás és a belföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás esetén a biztosító az Inter Partner Assistance S.A lengyelországi fiókja, a székhelye: Varsó, ul. Prosta 68; 00 - 838 Varsó, nyilvántartásba véve a Vállalkozók Nyilvántartásában, amelyet a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság vezetett Varsóban, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztályán, 0000320749 KRS-szám alatt, NIP adószáma: 108-00-06-955, 31 702 613,00 EUR alaptőkével rendelkezik az Inter Partner Assistance SA brüsszeli székhellyel rendelkező külföldi biztosítótársaság fiókja, e-mail: claims@axa-assistance.pl (a továbbiakban: "AXA Assistance")
   • A külföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, a belföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, a vészhelyzet miatt történő útlemondásra vonatkozó Travel Protect biztosítás és a Travel Protect Travel Luggage biztosítás esetén a Luxemburgban B 61605 szám alatt bejegyzett Colonnade Insurance SA, székhelye: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, Lengyelországban a Colonnade Insurance Société Anonyme Branch által működtetve, Lengyelországban a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróságon, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XII. osztályán 0000678377 számmal nyilvántartásba véve, NIP 1070038451, az ul. Marszałk owska 111, 00-102 Varsó alatt bejegyzett irodával, 9 500 000 EUR teljes mértékben kifizetett alaptőkével, e-mail: info@colonnade.pl (a továbbiakban "Colonnade")
  2. A Colonnade és az AXA Assistance biztosítási ügynöke a We Care Insurance Sp. z o. o., amelynek székhelye Katowicében (40-265), az ul. A Murckowska 14A alatt található, nyilvántartásba véve a katowicei Katowice-Wschód kerületi bíróság által vezetett Vállalkozók Nyilvántartásában, a Nemzeti Bíróság VIII. Kereskedelmi Főosztályán K RS 0000751962 szám alatt, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, az alaptőke összege 5000 PLN (teljes egészében kifizetett).
  3. Az ügynök meghatalmazás alapján működve hajtja végre az ügynök biztosító által biztosított tevékenységeit, amely tartalmú tevékenységek a Colonnade esetében itt, míg az AXA Assistance esetében itt érhetők el.
  4. Az lucky2go mint kötvénytulajdonos az e rendeletben meghatározott csoportbiztosítási szerződések megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos minden tényleges és jogi tevékenységet elvégez, beleértve
   • A Colonnade és az AXA Assistance csoportbiztosítás részeként tájékoztatja a felhasználókat a csoportbiztosítási megállapodás megkötéséről, a csatlakozás és a lemondás feltételeiről, a csoportbiztosítás tárgyáról és hatályáról, valamint a biztosított felhasználó kötelezettségeiről, biztosítja a szükséges dokumentumokat a csoportbiztosításhoz való csatlakozás előtt, ideértve a személyes adatok feldolgozásának alapelveire vonatkozó dokumentumokat és az egyéni biztosítási termékek alapján történő működés engedélyét igazoló dokumentumokat, valamint elfogadja a csoportbiztosítást, tájékoztat arról, hogy mit kell tenni a csoportbiztosítási szerződés hatálya alá eső esetben.
  5. A kötvénytulajdonos a foglalási rendszeren vagy a call centeren keresztül biztosítja a felhasználók számára a biztosítási szolgáltatások körével kapcsolatos összes szükséges információt. A kötvénytulajdonos köteles a felhasználó számára biztosítani a csoportbiztosítási szerződés feltételeit, mielőtt hozzájárulna a biztosítási díj költségeinek finanszírozásához.
  6. A csoportbiztosítási szerződés megkötésre kerül a felhasználó által választott biztosítási terméktől függően:
   • az ALL RISK útlemondási biztosítás, a külföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás, a külföldi utakra vonatkozó PLUS utasbiztosítás és a belföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás esetén, az AXA Assistance és az lucky2go között, a csoportos biztosításhoz csatlakozó felhasználók nevében. A biztosítási fedezet az ALL RISK útlemondási biztosítás különleges feltételeivel, a külföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás különleges feltételeivel, a külföldi utakra vonatkozó PLUS utasbiztosítás különleges feltételeivel, valamint a belföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás különleges feltételeivel összhangban kerül biztosításra, illetve a foglalási rendszerben vagy a telefonhíváson keresztül meghatározott elvek szerint.
   • Külföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, belföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, vészhelyzetben történő útlemondásra szóló Travel Protect biztosítás és Travel Protect Travel Luggage poggyászbiztosítás esetén a Collonade és az lucky2go között, a csoportos biztosításhoz csatlakozó felhasználók részére. A biztosítási fedezetet a Travel Protect csoportbiztosítás általános feltételeivel összhangban nyújtja külföldi utazások esetén, a Travel Protect csoportbiztosítás általános feltételeivel összhangban belföldi utazások esetén, a Travel Protect csoportbiztosítás általános feltételeivel összhangban vészhelyzetben történő útlemondás esetén, a Travel Protect csoportos utazási poggyászbiztosítás általános feltételeivel összhangban a jelen szabályzatban meghatározott hatályban, valamint a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül meghatározott elvek alapján.
  7. Az egyes biztosítási termékekre vonatkozó összes dokumentum, beleértve azok hatályát, elérhető a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül.
  8. A kiválasztott biztosítási terméktől függően a biztosítási szerződéshez való csatlakozást igazoló dokumentum a biztosítási igazolás, amelyet elektronikus úton küldenek ki a felhasználónak a foglalási folyamatnak a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül történő befejezése után.
  9. A biztosítási szerződés, a csoportbiztosítás általános feltételei, az AXA Assistance speciális feltételei, valamint a kötvénytulajdonoson keresztül megvásárolt szolgáltatások végrehajtásáról a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül rendelkezésre bocsátott bármely egyéb dokumentum a felhasználó által megadott e-mail-címre kerül kiküldésre.
  10. A felhasználónak a csoportbiztosításhoz történő csatlakozása önkéntes, és magában foglalja a biztosítási díj költségeinek finanszírozását. A felhasználó a fent említett költségek árajánlatát a foglalási rendszer által javasolt lehetőségek egyikének kiválasztásával kérdezheti le, vagy a call centeren keresztül az összes szükséges adatnak a személyes kérdőívbe történő beírásával.
  11. A felhasználó finanszírozza a biztosítási díj költségeit, miután a foglalási rendszerben megadta valós személyes adatait. A csoportbiztosítási szerződés megkötése előtt a felhasználó felelőssége elolvasni és elfogadni ezeket a szabályzatokat és a választott biztosítási terméktől függően a Colonnade csoportbiztosításának általános feltételeit vagy az AXA Assistance speciális feltételei, valamint az összes többi dokumentumot, amely a felhasználó rendelkezésére lett bocsátva a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül.
  12. A felhasználó az általa megadott e-mail-címre visszaigazolást kap, amely többek között a következőket tartalmazza: foglalási szám, információ a biztosítás teljes áráról és a fizetési módról. A biztosított költségeit a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül megadott pénznemben fejezik ki.
  13. A biztosítási termékkel kapcsolatos kifizetésekre a szabályzat VII. pontjában meghatározott feltételekkel kerül sor, a Colonnade csoportbiztosítás általános feltételeivel és az AXA Assistance speciális feltételei összhangban.
  14. A csoportbiztosításhoz interneten keresztül történő csatlakozás esetén a fogyasztónak joga van a bírósági eljáráson kívüli vitarendezési eljárást igénybe venni, és panaszt benyújtani az EU ODR online platformon keresztül, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REKLAMÁCIÓK

 1. REKLAMÁCIÓK

  1. A panasz tárgya olyan szolgáltatások hiánya vagy nem megfelelő teljesítése lehet, amelyekért az lucky2go a felelős. A panasz tárgya továbbá lehet a szolgáltatás nem teljesítése vagy helytelen teljesítése az lucky2go által, valamint az lucky2go-on keresztül harmadik fél által nyújtott szolgáltatások. A szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősséget minden esetben a harmadik fél határozza meg, az lucky2go-tól függetlenül.
  2. A foglalások, a vásárolt jegyek és az egyéb turisztikai szolgáltatások körén belüli panaszok közvetlenül az itt elérhető panaszlapon jelentethetők írásbeli formában az lucky2go irodájában, Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Lengyelország. A panasz elfogadásáról és eredményéről az ügyfelet a kézhezvételtől számított 30 napon belül, vagy az utazásszervező vagy más szolgáltató által megjelölt napon értesítjük.
  3. Az lucky2go által kiadott és a Felhasználónak kézbesített határozat véget vet az lucky2go által folytatott panasztételi eljárásnak. Ha a panasz eredménye nem kielégítő, a Felhasználónak joga van bíróságon vagy bíróságon kívül rendezni az ügyet, és panaszt nyújthat be az EU ODR online felületén keresztül, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Annak érdekében, hogy a Felhasználó érdemi és megfelelő választ kapjon, a panaszokat a törvényben előírt határidőn belül megvizsgálják, és a Felhasználó által megadott címre küldik lengyel vagy angol nyelven, illetve az lucky2go tanácsadók rendelkezésre állásától függően azon a nyelven, amelyen a panasz benyújtásra került.
  5. Az lucky2go jelzi, hogy ha a panasz más szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, akkor a felhasználót értesítik róla, és információt kap a jogalanyhoz történő panasz benyújtásának lehetőségéről, vagy ilyen panaszt hajt végre a felhasználó felhatalmazása és beleegyezése alapján, ha az lucky2go-nak benyújtott panasz tartalma ismerteti azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a panaszok benyújtását a szolgáltatóhoz. Abban az esetben, ha nincs kapcsolat a Felhasználóval, az lucky2go a felhasználó érdekében önálló intézkedéseket hozhat.

VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

 1. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

  1. Az lucky2go fenntartja a jogot a Szabályzat tartalmának egyoldalú változtatására – betartva azt az alapelvet, hogy az ügyfélre nézve az a Szabályzat kötelező, amelyet a helyfoglalás ügyintézése során elfogadott, valamint hozzáférést nyújtva az ügyfélnek a Szabályzat régebbi verzióihoz. Minden ügyfél köteles megismerkedni a helyfoglalás előtt a Szabályzat tartalmával, valamint a többi hozzáférhető dokumentummal, amelyek a szolgáltatások részleteit tartalmazzák. Az ügyfelet mindenkor kötik a Szabályzat rendelkezései és a többi hozzáférhető dokumentum, amelyek a szolgáltatások részleteit tartalmazzák – mégpedig azok a verziók, amelyek a helyfoglalás, a repülőjegy vásárlása vagy a hu.lucky2go.com portálon elérhető egyéb más szolgáltatás megrendelésekor érvényben voltak.
  2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános jogszabályok előírásai irányadóak.
  3. Megjegyezzük, hogy a Helyfoglalási rendszerben elérhető szolgáltatásokat tényszerűen a Felhasználó megrendelésére a Kiszolgálók végzik el, aminek következtében a foglalás körülményei a felhasználó számára kötelezővé válnak, amint a Kiszolgáló visszaigazolja azt – visszaváltás vagy lemondás csak akkor lehetséges, ha azt a Kiszolgáló feltételei megengedték. Fogyasztói viták esetén használható az uniós internetes platform (ODR – online dispute resolution), amely elérhető a következő helyen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Az lucky2go nem vállal felelősséget a Felhasználó káráért, ha az tényszerűen azért következett be, mert az utazás elmaradását légitársaságok, repülőterek, vasúti társaságok dolgozóinak sztrájkja okozta, sem a szállodai dolgozók sztrájkja miatt bekövetkezett kárért, sem az elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) esetén, amelynek következtében a Szabályzatban felsorolt szolgáltatások elvégzése lehetetlenné vált, mivel az lucky2go kizárólag mint a Helyfoglalási rendszert működtető alany lép fel, nem szolgáltatóként vagy a partnerek bármelyike által nyújtott szolgáltatások ajánlójaként.
  5. A szabálytalan kártyahasználat elkerülése érdekében az lucky2go fenntartja a jogot a kártyatulajdonos adatainak kiegészítő ellenőrzéséhez vagy annak megerősítéséhez, hogy a kártya tulajdonosa valóban egyetért a helyfoglalás kifizetésével.
  6. Az lucky2go segítségével teljesített tranzakciók tekintetében a lengyel jog az irányadó jog.
  7. A lengyel jog irányadó jogként történő kiválasztása nem fosztja meg a fogyasztót attól a védelemtől, amelyet a fogyasztó szokásos tartózkodási helyén hatályban lévő jogszabályok biztosítanak (azaz annak a domainnek az államában hatályos jogszabályok, amely domainen a tranzakció teljesül) – ezektől szerződés útján nem lehet eltérni.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

  1. A lucky2go tájékoztat a telephelyeken kívüli szerződések visszavonásának lehetőségéről, azonban az ilyen szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre a szolgáltatás teljes teljesítését követően, ha a teljesítés a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával és annak elismerésével kezdődött, hogy elveszíti elállási jogát, amint a kereskedő teljes mértékben teljesíti a szerződést.
  2. A fentiek figyelembevételével, az lucky2go a jelen Szabályzatban felsorolt szolgáltatások megkezdése előtt tájékoztat, hogy a Felhasználó, aki távolból kötött szerződést a szolgáltatásokról, nem jogosult azt felmondani indoklás nélkül és költségmentesen 14 napon belül a szerződéskötés után, tekintettel a maradéktalan teljesítésre (a Felhasználó kifejezett kérésére) az lucky2go Spółka z o.o. által, harmadik fél által nyújtott szolgáltatás lefoglalásaként – ezért az lucky2go tranzakciós díja nem visszatéríthető. Ha a szolgáltató felek lehetővé teszik a szerződés felmondása esetén a szolgáltatás értékének részbeni vagy teljes visszatérítését, a fogyasztót erről mindenképpen tájékoztatjuk.